Toppmeny

Kultur på recept 2.0 – Skånemodellen

Kultur på recept 2.0 – Skånemodellen.

Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Kultur på recept 2.0 ger deltagarna en möjlighet till nya upplevelser i det stora kulturutbud som finns inom Helsingborgs stad. Projektet bygger på ett pilotprojektet som ägde rum 2010 på initiativ av den svenska regeringen.

Kultur på Recept 2.0 pågår från januari 2012 till och med december 2014 och omfattar 200 patienter. Det är förlagt till Helsingborg och är ett samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborgs stad.

 

, , , ,