Toppmeny

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune.

Prosjektene innenfor Kultur og helse jobber for at alle innbyggere skal ha tilgang til sosiale aktiviteter og kulturtilbud. Kultur er et viktig helsefremmende virkemiddel, samtidig som det er viktig at kulturtilbud er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet.

Trondheim er en pionerkommune innen fagfeltet, og målsonen jobber også aktivt med å sette arbeidet med kultur og helse på dagsorden, gjennom bl.a. foredragsvirksomhet, deltakelse i nasjonale og nordiske nettverk, utviklingsarbeid og forskning.

, , , ,