Toppmeny

Kultur och Näringsliv

Kultur och Näringsliv

Kultur och Näringsliv är en branschorganisation för kulturella och kreativa samarbeten mellan näringsliv, konst och kultur. Medlemmarna representerar såväl multinationella företag som småföretag, nationella och lokala kulturorganisationer samt akademi, offentliga och idéburna organisationer över hela landet och är jämnt fördelade mellan företag och kulturverksamheter. Ett kulturellt samarbete ska vara gynnsamt för båda parter och bidra till ett välmående, nyskapande och uthålligt samhälle.

, , ,