Toppmeny

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd

Kulturrådet i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sin utåtriktade information om pågående arbete inom området kultur och hälsa. Det innebär bl. a. att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg. Här hittar du information om Kulturrådets strategi för arbetet med kultur och hälsa 2010–2012.

, , , ,