Toppmeny

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter.

Denna skrift är ett av resultaten av ett nordiskt projekt vars syfte var att sprida nordiska exempel på hur personer med funktionsnedsättning kunna få bättre tillgång till kultur och medier. Man kan även ta del av hur detta har påverkat dem. I häftet finns bland annat presentation av forskning, goda exempel, samt intervjuer med funktionshindrade och politiker. Du kan bland annat läsa om delprojekten ”Dans för alla” och ”Konst utan gränser”.

, , , , , , , , ,