Toppmeny

Kultur i vården – Statens Kulturråd

Kultur i vården – Statens Kulturråd.

Forskningsstudien ”Kultur på recept – Med mina händer”, som initierades av regeringen och samordnades av Kultur i vården är avslutad. Studiens syfte var att ge ökade kunskaper om skapande aktiviteters betydelse för människor när det gäller att motverka stressymptom alternativt förkorta sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade problem. Kulturrådet i Sverige informerar här om studien.

, , , , ,