Toppmeny

Kultur i vården och Vården som kultur : från forskningsprogram till spridning

Kultur i vården och Vården som kultur : från forskningsprogram till spridning.

En rapport (2008) från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete, Stockholms Läns Landsting.

Du hittar även information om rapporten i Folkhälsoguiden Kultur i vården och vården som kultur – Från forskningsprogram till spridning

Att kultur kan ha positiva effekter på hälsan är något man tagit fasta på i forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur. I denna rapport utvärderas hur ett axplock av de ingående projekten i programmet har spridits. I utvärderingen föreslås bland annat att en plan för hur forskningsresultaten ska kommuniceras skulle kunna leda till förbättrad spridning av dessa.

Författare: Olsson Ylva, Vikström Sara, Wallin Eva, Lindberg Lene. Utgivningsdatum: 2008-06-30.

, , , , ,