Toppmeny

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse

Kkph tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager – fokuserer på menneskers interesser, ressurser og engasjement. Kkph engasjerer kunstnere i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager. Kkph er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Organisatorisk er Kkph lagt under Bergenhus og Årstad kulturkontor.

, , , , , , , , ,