Toppmeny

| Jaakko Erkkilä

Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke

Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke. Brain (2008), Vol 131, Issue 3, Pp. 866-876. Authors: Teppo Särkämö, Mari Tervaniemi and Mikko Mikkonen, Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology, University of Helsinki, and Helsinki Brain Research Centre, Helsinki. Sari Laitinen, Anita Forsblom, and Jaakko Erkkilä, Department of Music, University […]

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...