Toppmeny

| Danmark

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen er en styrelse i det danske Kulturministeriet. Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik på følgende områder: Billedkunst Folke- og forskningsbiblioteker Fortidsminder Fredede og bevaringsværdige bygninger Internationalt kunst- og kultursamarbejde Kulturaftalen mellem stat og kommuner Litteratur Medier og dagblade Musik Museer Radio og tv Scenekunst Sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond

Läs mer...

Musica Humana Research

Musica Humana Research. Musica Humana Research er et kompetancecenter hvor viden og erfaringer med anvendelse af musik, og specielt designet musik, audiovisuelle udtryk og nyudviklede lydkilder præsenteres, og hvor professionelle behandlere formidler deres viden og nye forskningsresultater, samt videregiver anbefalinger til alle interesserede, i og udenfor den etablerede sundhedssektor. Dette er det officielle site for forskningssamarbejdet […]

Läs mer...

Aalborg Universitet – Center for dokumentation og forskning i musikterapi – CEDOMUS

Aalborg Universitet – Center for dokumentation og forskning i musikterapi – CEDOMUS. CEDOMUS er knyttet til undervisnings- og forskningsmiljøet i musikterapi på Aalborg Universitet. Målet med centret er dels at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi, og dels at få en platform for samarbejds- og forskningsprojekter mellem eksterne parter og musikterapimiljøet på Aalborg Universitet.

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Per Thorgaard: Music intervention and acute illness – YouTube

Per Thorgaard: Music intervention and acute illness – YouTube. How do we handle the sound environment during critical illness (and death)? Particular focus is on ambulances, recovery units and heart disease. Music and the sound environment are more than an ethical need in modern medicine; these elements have become complimentary therapeutic tools in the medical […]

Läs mer...

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Den här boken av Peter Thybo, som utkom 2013, vill från ett salutogent perspektiv ge svar, kunskap, inspiration och neuropedagogiska verktyg, kring hur personer med funktionsnedsättningar i hjärnan kan få en bättre livskvalitet på olika sätt. En del av boken handlar om hur man kan använda sig av musik […]

Läs mer...

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet. Musikterapi anvendes ikke blot på hospice, men også ved palliativ omsorg på basisniveau på plejehjem. Der findes en del forskning og evidens for musikterapi på hospice, til gengæld er musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem sparsomt beskrevet. I artiklen gives et kort overblik […]

Läs mer...

Reminiscens i plejen og omsorgen af mennesker med demens — Socialstyrelsen

Reminiscens i plejen og omsorgen af mennesker med demens — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark præsenterer denna temaintroduktion til reminiscensmetoden i relation til demensområdet, og kommer med praktiske eksempler på, hvordan metoden kan anvendes i den daglige pleje og omsorg af mennesker med demens. Temaintroduktionen efterfølges af forskningsresultater i forhold til reminiscensmetodens effekter på mennesker med […]

Läs mer...

Professor Anthony Wigram (1953-2011) – Music for Health Research Centre – Anglia Ruskin University

Professor Anthony Wigram (1953-2011) – Music for Health Research Centre – Anglia Ruskin University. A text about Professor Tony Wigram, one of the most prolific writers in current music therapy publications. He wrote or edited fourteen books on music therapy, authored more than fifty articles in peer reviewed journals, and over seventy chapters in books. […]

Läs mer...

Nordic Journal of Music Therapy

Nordic Journal of Music Therapy The mission of the Nordic Journal of Music Therapy is to serve the international community of music therapy by being an avenue for publication of scholarly articles, texts on practice, theory and research, dialogues and discussions, reviews and critique. Example of a book review: Musik & demens – Nordic Journal […]

Läs mer...

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital. Opvågning: Specialdesignet musik i opvågningsforløb efter større kirurgisk indgreb Odense Universitetshospital. Denne artikel handler om hvordan det eksisterende lydmiljø, på baggrund af resultater fra en kvalitativ undersøgelse, er blevet ændret ved hjælp af musik. Af Vibeke Hansen, Sygeplejerske Afdeling VITA, Odense Universitetshospital og Anni Nørregaard, […]

Läs mer...

Summary of project Ataraxia

Summary of project Ataraxia. A project at Aalborg University Hospital, Denmark describing the effect of music on pain, nausea, well being and anxiety in a post anaesthetic care unit. Number of patients: 200. Published November 2003. By PhD student, music therapist, teacher Karin Schou.

Läs mer...

Music for patients in intensive care and recovery wards at Odense University Hospital

Music for patients in intensive care and recovery wards at Odense University Hospital. Music therapy during the recovery process after major surgical procedures. Over the last three years there has been a particular focus on the sound environment at two intensive care wards at OdenseUniversityHospital. This article discusses, based on the results from a qualitative […]

Läs mer...

Meaning, Power and Exoticism in Medicinal Music: A Case Study of MusiCure in Denmark

Meaning, Power and Exoticism in Medicinal Music: A Case Study of MusiCure in Denmark The article offers a critical discussion of the use of MusiCure in the biomedical setting at the Copenhagen University Hospital and by private users. Based on ethnomusicological fieldwork, the article explores how MusiCure is applied, experienced and conceptualized in Denmark, and […]

Läs mer...

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure – et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med musicure – et pilotprojekt. På den lukkede sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, blev der 2003-2004 gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure) ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter.  Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i […]

Läs mer...

10th Nordic Meeting in Neuropsychology

10th Nordic Meeting in Neuropsychology. Nevropsykologi – Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening, have published a special edition (1: 2011) with articles from the invited speakers at the ”10th Nordic Meeting in Neuropsychology” i Aalborg, arranged by The Danish Child & Youth Neuropsychological Society” and “The Danish Neuropsychological Society”. The Conference theme was ”The Social Brain: […]

Läs mer...

Kultur og sundhed – humanistisk forskning i krop, sundhed og sygdom

Kultur og sundhed – humanistisk forskning i krop, sundhed og sygdom En rapport utgiven av Styrelsen for Forskning og Innovation i Danmark. Författare: Anne Løkke, Københavns Universitet (formand) Esther Fihl, Københavns Universitet Lars Hem, Aarhus Universitet Uffe Juul Jensen, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, Aarhus Universitet Henning Salling Olesen, Roskilde Universitetscenter Vibeke Steffen, Københavns Universitet Thomas […]

Läs mer...

Musik – en genvej til dig selv | Kristeligt Dagblad

Musik – en genvej til dig selv | Kristeligt Dagblad. Der er i stigende omfang fokus på og viden om musikkens betydning for både raske og syge, når aldringen indtræffer. Musikvalgets betydning er individuel og personligt relateret. Den styrker ofte hukommelsen, hvilket blandt andre musikterapeuterne har erfaring for. Avisartikel af: Claus Jacobsen, forsker, i Kristeligt […]

Läs mer...

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation This PhD dissertation by Anthony Lewis Brooks at Aalborg university explores sensor-based interactive systems to determine requirements for an untraditional tool to support therapeutic intervention and learning. Examined participants include persons with […]

Läs mer...

Pensler kan være den nye pille – Politiken.dk

Pensler kan være den nye pille – Politiken.dk. När människor med psykiska sjukdomar får hjälp att uttrycka sig via konsten mår de bättre. Hanne Teglbjærg psykoterapeutisk MD, PhD, Århus universitetssjukhus har just publicerat boken Kreativ konstterapi.

Läs mer...

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter. Denna skrift är ett av resultaten av ett nordiskt projekt vars syfte var att sprida nordiska exempel på hur personer med funktionsnedsättning kunna få bättre tillgång till kultur och medier. Man kan även ta del av hur detta har påverkat dem. I häftet finns bland annat presentation av forskning, goda exempel, samt […]

Läs mer...

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011 Kultur för livet 2011 är en nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog som hålls i Malmö 6-7 oktober 2011. Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och […]

Läs mer...