Toppmeny

| Britt-Maj Wikström

Cultural activities and public health: research in Norway and Sweden. An overview

Cultural activities and public health: research in Norway and Sweden. An overview FOLK2-projektet i Nord-Tröndelag har finansierat och initierat flera artiklar, bland annat denna översikt av kultur- och hälsaforskningen i Norge och Sverige. Författare: Koenraad Frans Cuypers, Margunn Skjei Knudtsen, Maria Sandgren, Steinar Krokstad, Britt-Maj Wikström & Töres Theorell

Läs mer...

Work of art dialogues: An educational technique by which students discover personal knowledge of empathy

Work of art dialogues: An educational technique by which students discover personal knowledge of empathy An article by PhD Britt-Maj Wikström, International Journal of Nursing Practice, 2008. The article is a reference in the book ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” published by Statens Folkhälsoinstitut.

Läs mer...