Toppmeny

Institutt for helse og samfunn – Universitetet i Oslo

Institutt for helse og samfunn –  Universitetet i Oslo.

Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger; Allmennmedisin, Helsefag, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk, Samfunnsmedisin og Sykepleievitenskap. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Denne kompleksiteten preger både forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

, , , , ,