Toppmeny

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle – omvårdnad

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle – omvårdnad

Vid denna institution inom Karolinska institutet finns en sektion med huvudområdet omvårdnad. Genom studier inom detta område utvecklar studenterna kunskap om bland annat:

  • människan i hälsa, ohälsa och sjukdom, samt hälsoresurser och hälsohinder
  • hur man genom omvårdnadshandlingar kan understödja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bidra till att bota och behandla, lindra lidande och värna människans värdighet
  • vad som kännetecknar en vårdande relation, beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter
  • människans sårbarhet och behov av omvårdnad i övergångar relaterade till utveckling, hälsa och sjukdom och förändrade livsförhållanden
  • samspelet mellan människan och miljö

Här finns också Enheten för integrativ vård

 

 

, , , ,