Toppmeny

Indikatorsystem för hälsa bland barn utvecklat vid NHV

Indikatorsystem för hälsa bland barn utvecklat vid NHV – Nordic School of Public Health NHV.

Konsekvensen av den snabba utvecklingen på Grönland gör att även sjukdomsmönstret förändrar sig mot den situation med kroniska och livsstilsrelaterade sjukdomar som råder i övriga västvärlden.
– Men på Grönland sker utvecklingen extremt snabbt och vissa barngrupper befinner sig i en högriskzon för att utveckla ohälsa nu, samt senare i livet, säger Birgit Niclasen som disputerat med avhandlingen ”Folkesundhed i børnehøjde – indikatorer for børns sundhed og velbefindende”. Därför är det extra viktigt att man på Grönland nu utvecklar ett heltäckande system för att med hälsoindikatorer mäta barnhälsan.

, , , , ,