Toppmeny

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening.

Helsedirektoratet skal sikre regjeringens særskilte fokus på omsorgssektoren gjennom oppfølging av Omsorgsplan 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass.

Planen skal følges opp innenfor direktoratets sentrale virksomhetsområder og tverrgående satsingsområder og er organisert i tre delprosjekt; Demensplan, Kompetanseløftet og Investeringstilskudd.

I Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006); «Mestring, muligheter og mening» beskrives fem langsiktige strategier:

  • Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging
  • Kapasitet og kompetanseheving
  • Samhandling og medisinsk oppfølging
  • Aktiv omsorg
  • Partnerskap med familie og lokalsamfunn

Strategiene konkretiseres i Omsorgsplan 2015.

, , , ,