Toppmeny

Helse og kultur : Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur som helsefremmende virkemiddel

Helse og kultur : Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur som helsefremmende virkemiddel.

NIBR prosjektrapport 2000:11, Bergljot Baklien og Yngve Carlsson, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon av marginaliserte grupper. Programmet skapte perspektivendringer og nye samarbeidsrelasjoner mellom kultur- og helse-sosialsektoren i de kommunene som deltok.

, , , ,