Toppmeny

Hälsofrämjande naturupplevelser ett instrument att utjämna ojämlikhet i hälsa? | Haglund | Socialmedicinsk tidskrift

Hälsofrämjande naturupplevelser ett instrument att utjämna ojämlikhet i hälsa? | Haglund | Socialmedicinsk tidskrift

En kort inledning av redaktör Bo J A Haglund till temanumret om kultur och hälsa, Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 2 (2012).

Haglund är Professor emeritus i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

, , , ,