Toppmeny

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan.

Riksdagen fattade i april 2003 beslut om ett övergripande folkhälsomål: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

I bilagedel B s. 435 i Statens offentliga utredningar (SOU), 2000:91, från Socialdepartementet, Betänkande från Nationella folkhälsokommittén, kan du läsa om prioriterade kulturinsatser för en mer jämlik hälsa.

, , , , ,