Toppmeny

FYSAM – hälsofrämjande aktivitet i vardagen

FYSAM – hälsofrämjande aktivitet i vardagen

FYSAM är samlingsnamnet på det arbete som bedrivs inom Karolinska Institutets folkhälsoakademi (tidigare Centrum för folkhälsa) för att öka befolkningens fysiska aktivitet i Stockholms län.

FYSAM organiserar ett nätverk med träffar för dem som på lokal – oftast kommunal – nivå arbetar med frågor som har med hälsofrämjande fysisk aktivitet att göra. På träffarna får målgruppen (Kommunalt verksamma tjänstemän i Stockholms län) höra om den senaste forskningen och att få exempel på hur man praktiskt kan arbeta.

Exempel på fördrag har handlat om: hur man organiserar en ”vandrande skolbuss”, samarbetar mellan olika kommunala nämnder för att få till kulturstigar, engagerar föräldrar i att lära barn och lärare gamla skolgårdslekar och andra praktiskt användbara tips och råd.

, , , , , ,