Toppmeny

Forum Vårdbyggnad

Forum Vårdbyggnad

Forum Vårdbyggnad är en förening som:

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg.
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg.
  • verkar bland annat genom konferenser, seminarier och stimulering av forskning och utbildning.

, , ,