Toppmeny

Forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa – Göteborgs universitet

Forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa – Göteborgs universitet.

Detta forskningsprogram problematiserar kultur och hälsa i ett existentiellt sammanhang. Inom ramen för människors livstolkning studeras samtida politiska, sociala och religiösa betingelser för hur ”kultur” och ”hälsa” uppfattas och används. Det är ett mångvetenskaplig och tvärfakultativt program som förenar litteraturvetenskap, statsvetenskap och teologi och sker inom ramen för Göteborgs universitets profilområde Kultur och hälsa. Några av de anknutna forskarna är Ola Sigurdson och Yvonne Leffler.

Forskningsprogrammet har tre teman:

- Fiktion, lek och hälsa
Stat, religion och hälsa
Existens, terapi och hälsa

, , , , , , ,