Toppmeny

Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag

Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag

Föreningen Kultur och Hälsa i Sveriges riksdag vill bidra till större medvetenhet om kulturens betydelse för vårt samhälle och för människors hälsa samt motivera till politiska beslut som stärker området. Föreningen har hela tiden haft ett stort stöd från Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth i arbetet med kultur och hälsa. År 2009 kom kulturpropositionen där det tydligt skrivs om vikten av kultur och hälsa.

, ,