Toppmeny

FOLK 2

FOLK 2.

FOLK2 var et femårig kultur- og helseprosjekt i Nord-Trøndelag hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet.

Selv om FOLK2 er avslutta, vil kultur- og helsearbeidet fortsette i regionen og kommunene. Kultur og helse er en del av kultursatsinga og et  innsatsområde i folkehelsearbeidet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

FOLK2 fortsetter i kommunene på ulike måter, men alle kommunene har forankra kultur- og helsearbeidet i planer/og eller økonomisk. Alle kommunene i fylket får dessuten aktivitetsmidler til bruk i folkehelsearbeidet og noen av disse midlene kan også brukes til kultur- og helsearbeid.

, , ,