Toppmeny

En förnyad folkhälsopolitik

En förnyad folkhälsopolitik.

Här kan du läsa om och ladda ner den folkhälsopolitiska propositionen (Prop. 2007/08:110, 17 mars 2008). Den innehåller elva målområden:

1. Delaktighet och inflytande i samhället;
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar;
3. Barns och ungas uppväxtvillkor;
4. Hälsa i arbetslivet;
5. Miljöer och produkter;
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård;
7. Skydd mot smittspridning;
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa;
9. Fysisk aktivitet;
10. Matvanor och livsmedel;
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

, , , , ,