Toppmeny

Effects of Writing About Stressful Experiences on Symptom Reduction in Patients With Asthma or Rheumatoid Arthritis

Effects of Writing About Stressful Experiences on Symptom Reduction in Patients With Asthma or Rheumatoid Arthritis

Skrivandet som metod finns skildrat inom kvalitativ hälsoforskning. Detta är en av flera studier som visar att skrivande individuellt eller i grupp kan förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

Artikeln är skriven av Smyth et al. i JAMA, 1999, 281 (14): 130. Artikeln är en referens i boken ”Kultur för hälsa , en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , , ,