Toppmeny

Dørstokkmila – Trondheim kommune

Dørstokkmila – Trondheim kommune.

Mange seniorer har behov for ekstra tilrettelegging for å delta i kulturelle aktiviteter – dørstokken kan bli for høy når det gjelder å oppsøke nye arenaer og tilbud, og mange kvier seg også for å delta i kulturelle aktiviteter alene. Den kulturelle dørstokkmila er et tilbud til seniorer som mottar hjemmebaserte tjenester. Tilbudet skal bidra til at seniorer deltar i kulturarrangement og får et aktivt sosialt liv.

, , ,