Toppmeny

Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson

Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson.

En refereegranskad artikel i tidskriften Integrative Physiological & Behavioral Science om en svensk studie som visar hur sångundervisning ökar välbefinnandet hos amatörsångare. Författare är forskare Töres Theorell med flera.

, , , , ,