Toppmeny

Den musicerande människan – projektets webbplats

Den musicerande människan – projektets webbplats.

Detta är webbplatsen för det omfattande forskningsprojektet ”Den musicerande människan – kultur och arv i samspel”. Medverkande forskare från Karolinska Institutet är professor Fredrik Ullén, professor Nancy Pedersen och senior professor Töres Theorell (KI). Från Umeå universitet medverkar professor Guy Madison.

Projektet stöds av ett 7-årigt programanslag från Riksbankens Jubileumsfond. Programmets övergripande primära frågeställning gäller betydelsen av samspelet mellan arv och miljö för musikaliskt engagemang och träning, och relationerna mellan detta och personlighet, kognitiva förmågor och hälsa.

Programmet har ett sex delprojekt. Användandet av en tvillingkohort ger möjligheter att analysera såväl ärftliga samband som betydelsen av miljövariabler oberoende av genetik.

Tvillingundersökningen kan belysa en rad frågor om musikens roll för människors hälsa. Många är övertygade om att musik kan bidra till att förbättra hälsan. Men vad finns det egentligen för bevis för sådana musikeffekter?

, , , , ,