Toppmeny

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune.

Den kulturelle spaserstokken har rundt 250 arrangementer årlig på ulike arenaer rundt i byen. I tillegg har vi tilbud om dans, teater, kor og musikkopplæring for seniorer! Se i venstremenyen for mer informasjon om tilbudene!

I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har gått sammen om å bevilge midler øremerket kultur for seniorer.

, ,