Toppmeny

Den kulturelle spaserstokken – regjeringen.no

Den kulturelle spaserstokken – regjeringen.no.

I statsbudsjettet for 2007 ble det bevilget 10 millioner kroner til prosjektet Den kulturelle spaserstokken. I 2008 ble det satt av 15 millioner kroner, slik at det over to år gis til sammen 25 millioner til ulike utviklingsprosjekter.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Det er kommunene som har anledning til å søke om midler fra Den kulturelle spaserstokken. Fra 2014 er ordningen med Den kulturelle spaserstokken lagt om. Omleggingen innebærer bl.a. at kommunene skal søke tilskudd direkte fra fylkeskommunen og ikke fra departementet.

Eksempler på rapporter fra Den kulturelle spaserstokken i kommunene

, , ,