Toppmeny

Den kulturella hjärnan – Karolinska Institutet

Den kulturella hjärnan – Karolinska Institutet

Gunnar Bjursell (professor emeritus) och Henrik Brändén (molekylärbiolog), båda vid Karolinska Institutet i Stockholm, är redaktörer för den här informationsrika webbplatsen som syftar till att förmedla information om den senaste internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa.

Målgruppen är berörda beslutsfattare och professioner, samt övrig intresserad allmänhet i Sverige. Webbplatsen drivs av Karolinska institutet med stöd av Stockholms läns landsting och Statens musikverk.

, , , , , , ,