Toppmeny

Dance/Movement therapy in fibromyalgia patients : aspects and consequences of verbal, visual and hormonal analyses

Dance/Movement therapy in fibromyalgia patients : aspects and consequences of verbal, visual and hormonal analyses.

En forskningsstudie som visar att dansterapi och videotolkning har stor inverkan på fibromyalgipatienternas välbefinnande, självuppfattning och smärtupplevelse.

, , , , , , ,