Toppmeny

Centrum för Salutogenes – Högskolan i Västs resurscentrum

Centrum för Salutogenes – Högskolan i Västs resurscentrum.

Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs). På initiativ av Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur inrättades Centrum för Salutogenes år 2011. Syftet med Centrum för Salutogenes är att:

  • lokalt stärka den salutogena plattformen för det hälsopromotiva arbetet och undervisningen vid Högskolan Väst, fördjupa kunskapen om hälsa genom forskning i salutogenes,
  • öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv i mötet med det omgivande närsamhället och med högskolans samverkanspartners,
  • internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes,
  • arbeta för att Högskolan Väst skall uppfylla kriterierna för att bli ett hälsofrämjande universitet enligt gällande kriterier (WHO) och ingå i det internationella nätverket för hälsofrämjande universitet.

, , , , , ,