Toppmeny

Caregivers’ singing facilitates mutual encounter

Caregivers’ singing facilitates mutual encounter : implementation and evaluation of music therapeutic caregiving in complex dementia care situations.

I den här avhandlingen från 2011 presenteras en studie om – och hur – vårdarsång som intervention påverkar personer med grav demenssjukdom och deras vårdare.

En slutsats är att vårdarsång under morgontoalettsituationer kan hjälpa personer med demenssjukdom, öka deras positiva känslouttryck, samt främja ett positivt möte mellan dem och deras vårdare. Vårdarsång kan också vara ett sätt att öka kommunikationsmöjligheterna mellan demenssjuka och deras vårdare. Författaren framhåller att mer forskning inom området behövs.

, , , , , ,