Toppmeny

Bättre SCEN än aldrig – Konferens 2012 – Södertälje

Konferensen bättre SCEN än aldrig som ägde rum i Södertälje hösten 2012 syftade till att skapa ett forum för kultur för äldre. På konferensen fick deltagarna lära sig mer om de kulturinsatser och samarbeten som bedrivits efter att Kulturrådet under hösten 2011 utlyst stöd till sjukvårds- och omsorgsverksamhet för att utveckla kulturarbetet för äldre. Stödet hade till avsikt att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och ge större kunskap om kulturinsatser inom äldreområdet.

Bättre SCEN än aldrig – Konferens 2012 – Södertälje

 

 

 

, ,