Toppmeny

Att leva som utbränd : en etnologisk studie av långtidssjukskrivna

Att leva som utbränd : en etnologisk studie av långtidssjukskrivna.

Den här avhandlingen från 2008 handlar om hur det är att leva som utbränd och om hur människor som har mått mycket dåligt, genom livskrisen funnit ny mening i sitt liv, där skapandet blivit en del av läkandet. Teorierna kring utbrändhetens orsaker är idag lika många som olika, men få undersökningar intresserar sig för den levda erfarenheten av detta syndrom.

, , , , , , ,