Toppmeny

Att hitta nyckeln : Fyra bildpedagogers uppfattningar om kreativt skapande som hälsofrämjande

Att hitta nyckeln : Fyra bildpedagogers uppfattningar om kreativt skapande som hälsofrämjande.

Syftet med den här studentuppsatsen var att undersöka hur bildpedagoger uppfattade relationen mellan kreativt skapande arbete och hälsa samt hur de praktiskt arbetade för att främja den.

, , , , , ,