Toppmeny

Ann-Kristin Holm Wiebe – Folksagan : berättandet som möjlighet och metod

Ann-Kristin Holm Wiebe – Folksagan : berättandet som möjlighet och metod.

En bok om hur man inom äldreomsorgen kan använda sig av folksagor för att väcka minnen till liv, stimulera till kommunikation och underlätta för den äldre att hantera sin situation.

, , , , ,