Toppmeny

An evaluation of college and low-income youth writing together: self-discovery and cultural connection

An evaluation of college and low-income youth writing together: self-discovery and cultural connection.

Denna studie visar att deltagarna fick kontakt med sina egna känslor, reflektioner och beteenden samtidigt som de också fick större förståelse och empati med andra i gruppen då de fick prova metoden AWA som innebär att skriva ned sina egna berättelser i grupp.

Artikeln är en referens i boken ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , , ,