Toppmeny

| Musik och sång

Impact of complementary therapies via mobile technologies on Icelandic same day surgical patients’ reports of anxiety, pain and self-efficacy in healing

Impact of complementary therapies via mobile technologies on Icelandic same day surgical patients’ reports of anxiety, pain and self-efficacy in healing. Stud Health Technol Inform. 2013;192:1165. Hansen M.M. School of Nursing and Health Professions, University of San Francisco. Complementary and Alternative Therapies (CAT) are increasingly being utilized in conjunction with conventional medicine. Health Information Technology […]

Läs mer...

Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction

Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction. Marie Helsing (2012). Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. The main aim with the four papers in this thesis was to explore the effects of everyday music listening on emotions, stress and health.

Läs mer...

Randomized clinical trial of musical distraction with and without headphones for adolescents’ immunization pain

Randomized clinical trial of musical distraction with and without headphones for adolescents’ immunization pain. Kristjánsdóttir, Ó. & Kristjánsdóttir, G. (2011). Scandinavian Journal of Caring Sciences,  25, 19-26. Distraction has shown to be a helpful pain intervention for children; however, few investigations have studied the effectiveness of this method with adolescents. The aim of this study […]

Läs mer...

Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke

Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke. Brain (2008), Vol 131, Issue 3, Pp. 866-876. Authors: Teppo Särkämö, Mari Tervaniemi and Mikko Mikkonen, Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology, University of Helsinki, and Helsinki Brain Research Centre, Helsinki. Sari Laitinen, Anita Forsblom, and Jaakko Erkkilä, Department of Music, University […]

Läs mer...

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking – GAMUT

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking. Forskingssenteret GAMUTs hovudfunksjon er å etablere og gjennomføre forskingsprosjekt som kan generere ny kunnskap om musikkterapi og om musikk, helse og utvikling i vidare forstand. Forskingssenteret, som vart etablert som ei forskingseining i Uni helse i Bergen i 2006, spring ut av fagmiljøet i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt […]

Läs mer...

Musikkterapi – Norges Musikkhøgskole, NMH

Musikkterapi – Norges Musikkhøgskole, NMH. Musikkterapi handler om bruk av musikk i samhandling med mennesker, for å øke deres livskvalitet og helse. Studentene utdannes til jobber innen helse og omsorg, kultur og undervisning. Musikkterapeuter jobber for eksempel innen: Eldreomsorg Sykehussektor Rusomsorg Psykisk helsevern Fengselsomsorg Spesialpedagogikk Voksenopplæring

Läs mer...

Musica Humana Research

Musica Humana Research. Musica Humana Research er et kompetancecenter hvor viden og erfaringer med anvendelse af musik, og specielt designet musik, audiovisuelle udtryk og nyudviklede lydkilder præsenteres, og hvor professionelle behandlere formidler deres viden og nye forskningsresultater, samt videregiver anbefalinger til alle interesserede, i og udenfor den etablerede sundhedssektor. Dette er det officielle site for forskningssamarbejdet […]

Läs mer...

Music (culture) and well-being – interdisciplinary research and innovation project (Music studies & Ethnomusicology) – University of Tampere

Music (culture) and well-being – interdisciplinary research and innovation project (music studies and ethnomusicology) – University of Tampere. Professor Tarja Rautiainen-Keskustalo is a music scholar who brings together perspectives from popular music studies, ethnomusicology and cultural studies. She is especially interested in the construction of musical meanings in different historical and social contexts. She has […]

Läs mer...

Töres Theorell – Stressforskningsinstitutet

Töres Theorell – Stressforskningsinstitutet Töres Theorell är läkare, specialist i internmedicin, och professor emeritus vid Stressforskningsinstutet sedan 2007. Theorell blev professor vid Karolinska Institutet i Stockholm 1981 och var föreståndare för myndigheten och forskningsinstutet Institutet för psykosocial medicin (IPM) mellan 1995-2006. IPM omvandlades 2007 och en del överfördes till Karolinska institutet i Stockholm, och huvuddelen […]

Läs mer...

Den musicerande människan – projektets webbplats

Den musicerande människan – projektets webbplats. Detta är webbplatsen för det omfattande forskningsprojektet ”Den musicerande människan – kultur och arv i samspel”. Medverkande forskare från Karolinska Institutet är professor Fredrik Ullén, professor Nancy Pedersen och senior professor Töres Theorell (KI). Från Umeå universitet medverkar professor Guy Madison. Projektet stöds av ett 7-årigt programanslag från Riksbankens […]

Läs mer...

Procedural and postoperative pain management in children

Procedural and postoperative pain management in children : experiences, assessments and possibilities to reduce pain, distress and anxiety. En avhandling från 2010 av Stefan Nilsson som presenterar en studie av barns upplevelser av olika medicinska och kirurgiska procedurer, samt av observationsskalen FLACC (Face, Legs, Activity, Cry och Consolability) som ett komplement till självskattning av smärta. Studien […]

Läs mer...

Skriftserie fra Senter for musikk og helse

Skriftserie fra Senter for musikk og helse Senter for musikk og helse gir ut antologier og annen faglitteratur gjennom Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Formålet med skriftserien er å formidle kunnskap fra feltet musikk og helse. Målgruppen er både fagfeller, studenter og andre interesserte. Antologiene våre har vitenskapelig redaksjon og ekstern fagfellevurdering. De […]

Läs mer...

Aalborg Universitet – Center for dokumentation og forskning i musikterapi – CEDOMUS

Aalborg Universitet – Center for dokumentation og forskning i musikterapi – CEDOMUS. CEDOMUS er knyttet til undervisnings- og forskningsmiljøet i musikterapi på Aalborg Universitet. Målet med centret er dels at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi, og dels at få en platform for samarbejds- og forskningsprojekter mellem eksterne parter og musikterapimiljøet på Aalborg Universitet.

Läs mer...

Tuning the Brain for Music

Tuning the Brain for Music This project is an international collaboration project investigating the processing of music in the brain. Among the partners are: Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology, University of Helsinki Department of Music, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland Music Acoustics Group, TMH Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Sweden See […]

Läs mer...

Music Psychology Training — Humanistinen tiedekunta

Music Psychology Training — Humanistinen tiedekunta. Music Psychology Training at University of Jyväskylä consists of two Master’s Degree programmes: Master’s Degree Programme in Music, Mind and Technology (MMT) Master’s Degree Programme in Music Therapy (MT). Contact person for the Programme in Music Therapy is Assoc. Prof Esa Ala-Ruona. Both programmes are taught in English, and […]

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Per Thorgaard: Music intervention and acute illness – YouTube

Per Thorgaard: Music intervention and acute illness – YouTube. How do we handle the sound environment during critical illness (and death)? Particular focus is on ambulances, recovery units and heart disease. Music and the sound environment are more than an ethical need in modern medicine; these elements have become complimentary therapeutic tools in the medical […]

Läs mer...

Ulrica Nilsson – Institutionen för hälsovetenskap och medicin – Örebro universitet

Ulrica Nilsson – Institutionen för hälsovetenskap och medicin – Örebro universitet. Ulrica Nilsson, professor i hälso- och vårdvetenskap, med dr och med specialistutbildning inom anestesisjukvård, med inriktning omvårdnadsvetenskap, vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Här kan man ta del av hennes lista över artiklar. Några handlar om hur musik använts inom sjukvården.

Läs mer...

Norsk Forening For Musikkterapi

Norsk Forening For Musikkterapi. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye […]

Läs mer...

Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments. I en av de fyra studierna i denna avhandling från 2007 om vård i tekniktäta miljöer, försöker författaren klarlägga om musikterapi kan ha någon mätbar lugnande effekt på en grupp intensivvårdspatienter som tillfälligt vårdas i respirator. I den undersökta gruppen sjönk såväl det systoliska som det […]

Läs mer...

Caregivers’ singing facilitates mutual encounter

Caregivers’ singing facilitates mutual encounter : implementation and evaluation of music therapeutic caregiving in complex dementia care situations. I den här avhandlingen från 2011 presenteras en studie om – och hur – vårdarsång som intervention påverkar personer med grav demenssjukdom och deras vårdare. En slutsats är att vårdarsång under morgontoalettsituationer kan hjälpa personer med demenssjukdom, […]

Läs mer...

Musikens läkande kraft – Nyheter | SVT.se

Musikens läkande kraft – Nyheter | SVT.se. Musik kan fungera lika bra som medicin, åtminstone i vissa fall. Det framgår i forskningsprojektet ”Musik och hjärna” som precis dragit igång på Karolinska Institutet. Projektet stödjs av Statens musikverk och handlar alltså om musikens effekt på vår hälsa.

Läs mer...

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Den här boken av Peter Thybo, som utkom 2013, vill från ett salutogent perspektiv ge svar, kunskap, inspiration och neuropedagogiska verktyg, kring hur personer med funktionsnedsättningar i hjärnan kan få en bättre livskvalitet på olika sätt. En del av boken handlar om hur man kan använda sig av musik […]

Läs mer...

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet. Musikterapi anvendes ikke blot på hospice, men også ved palliativ omsorg på basisniveau på plejehjem. Der findes en del forskning og evidens for musikterapi på hospice, til gengæld er musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem sparsomt beskrevet. I artiklen gives et kort overblik […]

Läs mer...