Toppmeny

| Forskning

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke. En finländsk studie presenterad i tidskriften Brain visar att musiklyssnande kan ha gynnsamma effekter när det gäller återhämtning efter stroke. Studien omfattar 54 patienter som samtliga drabbats av en stroke i arteria cerebri media på höger eller vänster sida. Majoriteten av patienterna drabbades av motoriska och kognitiva restsymtom […]

Läs mer...

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er samarbeidspartner i ”Nettverket musikk og eldre” : Samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre Hovudmål Å samla eit fragmentert fagfelt og å byggja opp ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Läs mer...

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured. This is a chapter in the book ”Using the Creative Arts in Therapy and Healthcare: A Practical Introduction”. The Songlines programme was a project created for children who are partially sighted, blind, or have acquired brain injuries, who, due […]

Läs mer...