Toppmeny

| Forskning

Centrum för kultur och hälsa

Centrum för kultur och hälsa. Centrum för Kultur och hälsa vid Göteborgs universitet är navet i ett stort nätverk av aktiviteter och forskningsprojekt vid olika institutioner och fakulteter både innanför och utanför universitetet. Verksamheten knyter ihop forskare, lärare och administratörer i ett samarbete för att fördjupa kunskaperna om sambanden mellan kultur och hälsa.

Läs mer...

University of Lapland: FEENIKS – Art and culture in the mental and material reconstruction process following the Lapland War

University of Lapland: FEENIKS – Art and culture in the mental and material reconstruction process following the Lapland War. Feeniks is a multidisciplinary programme funded by the Academy of Finland. The expression ”Winter and Continuation War” [1939–40 and 1941–44], established in the Finnish historical discourse, have erased the term Lapland War [1944–45] from the national […]

Läs mer...

Den musicerande människan – projektets webbplats

Den musicerande människan – projektets webbplats. Detta är webbplatsen för det omfattande forskningsprojektet ”Den musicerande människan – kultur och arv i samspel”. Medverkande forskare från Karolinska Institutet är professor Fredrik Ullén, professor Nancy Pedersen och senior professor Töres Theorell (KI). Från Umeå universitet medverkar professor Guy Madison. Projektet stöds av ett 7-årigt programanslag från Riksbankens […]

Läs mer...

Tuning the Brain for Music

Tuning the Brain for Music This project is an international collaboration project investigating the processing of music in the brain. Among the partners are: Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology, University of Helsinki Department of Music, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland Music Acoustics Group, TMH Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Sweden See […]

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Rhyme.no

Rhyme.no Rhyme är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Universitetet i Oslo som syftar till att förbättra livsvillkoren för funktionshindrade genom interaktiv teknologi. Läs mer om projektet och se deras litteraturlista över relaterade publikationer. Projektet är ett samarbete mellan Institute of Informatics, vid Universitetet i Oslo, Institute of Design, vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  och Centre for Music […]

Läs mer...

Musikens läkande kraft – Nyheter | SVT.se

Musikens läkande kraft – Nyheter | SVT.se. Musik kan fungera lika bra som medicin, åtminstone i vissa fall. Det framgår i forskningsprojektet ”Musik och hjärna” som precis dragit igång på Karolinska Institutet. Projektet stödjs av Statens musikverk och handlar alltså om musikens effekt på vår hälsa.

Läs mer...

Reminiscens i plejen og omsorgen af mennesker med demens — Socialstyrelsen

Reminiscens i plejen og omsorgen af mennesker med demens — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark præsenterer denna temaintroduktion til reminiscensmetoden i relation til demensområdet, og kommer med praktiske eksempler på, hvordan metoden kan anvendes i den daglige pleje og omsorg af mennesker med demens. Temaintroduktionen efterfølges af forskningsresultater i forhold til reminiscensmetodens effekter på mennesker med […]

Läs mer...

Nettverket musikk og eldre – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Nettverket musikk og eldre – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Nettverket musikk og eldre jobbar for å byggja opp ei praksisnær forsking og utvikla kunnskap om musikk, musikkterapi og eldre, og slik auka kompetansen og utvikla musikkterapitilbodet i eldreomsorga. Nettverket er en del av Griegakademiets senter for musikkterapiforskning – GAMUT.

Läs mer...

Summary of project Ataraxia

Summary of project Ataraxia. A project at Aalborg University Hospital, Denmark describing the effect of music on pain, nausea, well being and anxiety in a post anaesthetic care unit. Number of patients: 200. Published November 2003. By PhD student, music therapist, teacher Karin Schou.

Läs mer...

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure – et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med musicure – et pilotprojekt. På den lukkede sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, blev der 2003-2004 gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure) ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter.  Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i […]

Läs mer...

Rockebandet som musikkterapeutisk arena

Rockebandet som musikkterapeutisk arena. Forskingsprosjektet ”Rockebandet som musikkterapeutisk arena” har som mål å skaffe ny kunnskap om bruk av rockeband i musikkterapien. Et særlig fokus settes på bruk av rockebandet som arena for rehabiltering i kriminalomsorgen.

Läs mer...

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment – Department of Musicology

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment – Department of Musicology. This project aims to throw light upon both aesthetic and therapeutic/prophylactic dimensions of musical meaning; the primary objective being to increase our awareness and understanding of the positive powers of music in everyday life, as well as in crisis.

Läs mer...