Toppmeny

| Finland

Images of Loneliness: Using Art as an Educational Method in Professional Training

Images of Loneliness: Using Art as an Educational Method in Professional Training. This peer reviwed article states that viewing art and discussing perceptions of loneliness or suffering was an effective method to help healthcare professionals develop empathy in the elderly care. By Lisbeth Blomqvist, Kaisu Pitkala, Pirkko Routasalo, The Journal of Continuing Education in Nursing, […]

Läs mer...

School-based drama interventions in health promotion for children and adolescents: systematic review

School-based drama interventions in health promotion for children and adolescents: systematic review . The paper is a report of a review of the literature on the effects of school-based drama interventions in health promotion for school-aged children and adolescents. A search was carried out using 10 databases and hand searching for the period January 1990 […]

Läs mer...

A comparison of medical students’ perceptions of three experiential methods

A comparison of medical students’ perceptions of three experiential methods. This study aims to compare Finnish medical students’ perceptions of the suitability of three experiential methods in learning interpersonal communication competence (ICC). The three methods it seeks to explore are: theatre in education; simulated patient interview with amateur actors; and role-play with peers. The methods […]

Läs mer...

Inartes Instituutti

Inartes Instituutti. Inartes on ekspressiivisen taideterapian ainoa Suomessa toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka ovat perustaneet Sveitsissä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taideterapeutit. Inartes Instituutti järjestää alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Instituutti järjestää avoimia kursseja ja luentotilaisuuksia sekä luo erilaisille yhteisöille täsmäkoulutusta, sekä tarjoaa konsultointia ja työnohjausta.

Läs mer...

Senioriteatteri – taidetta vai dementiantorjuntaa?

Senioriteatteri – taidetta vai dementiantorjuntaa? Teatteri on paikka, jossa on lupa unohtaa ikä, vaivat ja murheet ja elää hetken muunlaista identiteettiä kuin vanhuksen. Leonie Hohenthal-Antinin senioriteatteria koskeva väitöskirja on Suomessa ensimmäinen – maailmassa tiettävästi toinen – teatteritutkimus, jossa iän ja näyttelemisen suhdetta eritellään poikkitieteellisesti. Tähän asti teatteritutkimus ei ole ollut kiinnostunut iästä ja ikätutkimus teatterintekemisestä: […]

Läs mer...

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden Föreningen ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden grundades 2005 i samband med Nordens första internationella symposium ”Storytelling as a Healing Art”. 118 personer från drygt 20 länder utbytte då erfarenheter om hur muntligt berättande kan verka hjälpande och förlösande i olika sammanhang i livet. Föreningens […]

Läs mer...