Toppmeny

| Danmark

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

10th Nordic Meeting in Neuropsychology

10th Nordic Meeting in Neuropsychology. Nevropsykologi – Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening, have published a special edition (1: 2011) with articles from the invited speakers at the ”10th Nordic Meeting in Neuropsychology” i Aalborg, arranged by The Danish Child & Youth Neuropsychological Society” and “The Danish Neuropsychological Society”. The Conference theme was ”The Social Brain: […]

Läs mer...