Toppmeny

| Danmark

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Den här boken av Peter Thybo, som utkom 2013, vill från ett salutogent perspektiv ge svar, kunskap, inspiration och neuropedagogiska verktyg, kring hur personer med funktionsnedsättningar i hjärnan kan få en bättre livskvalitet på olika sätt. En del av boken handlar om hur man kan använda sig av musik […]

Läs mer...

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation This PhD dissertation by Anthony Lewis Brooks at Aalborg university explores sensor-based interactive systems to determine requirements for an untraditional tool to support therapeutic intervention and learning. Examined participants include persons with […]

Läs mer...

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter. Denna skrift är ett av resultaten av ett nordiskt projekt vars syfte var att sprida nordiska exempel på hur personer med funktionsnedsättning kunna få bättre tillgång till kultur och medier. Man kan även ta del av hur detta har påverkat dem. I häftet finns bland annat presentation av forskning, goda exempel, samt […]

Läs mer...