Toppmeny

| Danmark

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet

Musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem – Ochsner Ridder – Aalborg Universitet. Musikterapi anvendes ikke blot på hospice, men også ved palliativ omsorg på basisniveau på plejehjem. Der findes en del forskning og evidens for musikterapi på hospice, til gengæld er musikterapi i palliativ omsorg på plejehjem sparsomt beskrevet. I artiklen gives et kort overblik […]

Läs mer...

Nordic Journal of Music Therapy

Nordic Journal of Music Therapy The mission of the Nordic Journal of Music Therapy is to serve the international community of music therapy by being an avenue for publication of scholarly articles, texts on practice, theory and research, dialogues and discussions, reviews and critique. Example of a book review: Musik & demens – Nordic Journal […]

Läs mer...

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital. Opvågning: Specialdesignet musik i opvågningsforløb efter større kirurgisk indgreb Odense Universitetshospital. Denne artikel handler om hvordan det eksisterende lydmiljø, på baggrund af resultater fra en kvalitativ undersøgelse, er blevet ændret ved hjælp af musik. Af Vibeke Hansen, Sygeplejerske Afdeling VITA, Odense Universitetshospital og Anni Nørregaard, […]

Läs mer...

Summary of project Ataraxia

Summary of project Ataraxia. A project at Aalborg University Hospital, Denmark describing the effect of music on pain, nausea, well being and anxiety in a post anaesthetic care unit. Number of patients: 200. Published November 2003. By PhD student, music therapist, teacher Karin Schou.

Läs mer...

Music for patients in intensive care and recovery wards at Odense University Hospital

Music for patients in intensive care and recovery wards at Odense University Hospital. Music therapy during the recovery process after major surgical procedures. Over the last three years there has been a particular focus on the sound environment at two intensive care wards at OdenseUniversityHospital. This article discusses, based on the results from a qualitative […]

Läs mer...

Meaning, Power and Exoticism in Medicinal Music: A Case Study of MusiCure in Denmark

Meaning, Power and Exoticism in Medicinal Music: A Case Study of MusiCure in Denmark The article offers a critical discussion of the use of MusiCure in the biomedical setting at the Copenhagen University Hospital and by private users. Based on ethnomusicological fieldwork, the article explores how MusiCure is applied, experienced and conceptualized in Denmark, and […]

Läs mer...

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure – et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med musicure – et pilotprojekt. På den lukkede sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, blev der 2003-2004 gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure) ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter.  Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i […]

Läs mer...

10th Nordic Meeting in Neuropsychology

10th Nordic Meeting in Neuropsychology. Nevropsykologi – Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening, have published a special edition (1: 2011) with articles from the invited speakers at the ”10th Nordic Meeting in Neuropsychology” i Aalborg, arranged by The Danish Child & Youth Neuropsychological Society” and “The Danish Neuropsychological Society”. The Conference theme was ”The Social Brain: […]

Läs mer...

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation

Soundscapes: The evolution of a concept, apartatus and method where ludic engagement in virtual interactive space is a supplemental tool for therapeutic motivation This PhD dissertation by Anthony Lewis Brooks at Aalborg university explores sensor-based interactive systems to determine requirements for an untraditional tool to support therapeutic intervention and learning. Examined participants include persons with […]

Läs mer...