Toppmeny

| Verksamhet och projekt

Tema om musik — Socialstyrelsen

Tema om musik — Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i Danmark har igangsat projektet Vidensopsamling af socialfaglige indsatser og metoder på demensområdet, der indsamler, vurderer og formidler forsknings- og erfaringsbaseret viden om forskellige socialfaglige metoder og indsatser. Nærværende tema om musik og demens er en del af dette projekt. Under overskriften ”Referencer” er tips om litteratur på området.

Läs mer...

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital

Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital. Opvågning: Specialdesignet musik i opvågningsforløb efter større kirurgisk indgreb Odense Universitetshospital. Denne artikel handler om hvordan det eksisterende lydmiljø, på baggrund af resultater fra en kvalitativ undersøgelse, er blevet ændret ved hjælp af musik. Af Vibeke Hansen, Sygeplejerske Afdeling VITA, Odense Universitetshospital og Anni Nørregaard, […]

Läs mer...

Folkhälsoguiden

Folkhälsoguiden Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Stockholms läns landsting. Folkhälsoguiden vänder sig främst till de som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län, till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer – eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommuner eller stat. Syfte med Folkhälsoguiden […]

Läs mer...

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured. This is a chapter in the book ”Using the Creative Arts in Therapy and Healthcare: A Practical Introduction”. The Songlines programme was a project created for children who are partially sighted, blind, or have acquired brain injuries, who, due […]

Läs mer...