Toppmeny

| Verksamhet och projekt

Rom for kulturopplevelse – Høgskolen i Bergen

Rom for kulturopplevelse – Høgskolen i Bergen. Kultur påvirker menneskers psykiske helse. Ulike kulturopplevelser kan hjelpe folk til å få et bedre og mer meningsfullt liv. Med erfaring fra å bruke kultur for behandling, forebygging og i helsefremmende tiltak, mener høgskolelektor Gro Lorentzen ved Høgskolen i Telemark at kultur også kan ha en viktig plass […]

Läs mer...

Rapping round the system: a young black man’s journey through a high-security hospital

Rapping round the system: a young black man’s journey through a high-security hospital. This text is divided into three sections that explore the historical and theoretical perspectives of rap and hip-hop in therapy, describe the first-hand experiences of using the music with at-risk youth, and discuss the ways in which contributors have used rap and […]

Läs mer...

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo. Boken beskriver ett samverkansprojekt mellan Säffle kommun och Folkhälsan i Värmland år 2000. Projektet ville ge ett antal flyktingbarn möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser i grupp genom att skapa egna bilder. Resultatet visade att många av barnens symptom mildrades. Det är dock inte möjligt att dra några entydiga […]

Läs mer...

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er samarbeidspartner i ”Nettverket musikk og eldre” : Samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre Hovudmål Å samla eit fragmentert fagfelt og å byggja opp ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Läs mer...

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse Kkph tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager – fokuserer på menneskers interesser, ressurser og engasjement. Kkph engasjerer kunstnere i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager. Kkph er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke og Byrådsavdeling for sosial, bolig […]

Läs mer...

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured

Songlines: Developing innovative arts programmes for use with children who are visually impaired or brain injured. This is a chapter in the book ”Using the Creative Arts in Therapy and Healthcare: A Practical Introduction”. The Songlines programme was a project created for children who are partially sighted, blind, or have acquired brain injuries, who, due […]

Läs mer...