Toppmeny

| Utbildnings- och forskningmiljöer

Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði – The Institute of Nursing Science – University of Iceland

Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði – The Institute of Nursing Science – University of Iceland. The Institute of Nursing Science – Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði, RSH – is a research institute at the Faculty of Nursing, at the University of Iceland. It’s goal is to facilitate high-quality research in nursing. Under the heading Rannsóknir you can find some […]

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...