Toppmeny

| Utbildnings- och forskningmiljöer

Centrum för kultur och hälsa

Centrum för kultur och hälsa. Centrum för Kultur och hälsa vid Göteborgs universitet är navet i ett stort nätverk av aktiviteter och forskningsprojekt vid olika institutioner och fakulteter både innanför och utanför universitetet. Verksamheten knyter ihop forskare, lärare och administratörer i ett samarbete för att fördjupa kunskaperna om sambanden mellan kultur och hälsa.

Läs mer...

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health

MUCH – Nordic Network for Research on Music, Culture and Health. MUCH er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Se alle nesten 100 nordiske forskere i nettverket MUCH Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet […]

Läs mer...

Nettverket musikk og eldre – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Nettverket musikk og eldre – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Nettverket musikk og eldre jobbar for å byggja opp ei praksisnær forsking og utvikla kunnskap om musikk, musikkterapi og eldre, og slik auka kompetansen og utvikla musikkterapitilbodet i eldreomsorga. Nettverket er en del av Griegakademiets senter for musikkterapiforskning – GAMUT.

Läs mer...